Does Domain Backorders guarantee domain name registration?

No. The Domain Backorders service does not guarantee you will acquire a domain name. When you place a backorder, we attempt to acquire the domain name for you when it becomes available for registration. If it's listed for auction, we provide you instructions on how to participate.

Each backorder comes with Domain Monitoring, a useful service that lets you track the domain name. It keeps you in the loop on that domain name's expiration date and any changes to its status.

If a backordered domain name becomes available, but our service fails to acquire it, or you lose the auction, you can reassign the backorder to another domain name or request a refund from our support team. If we are not able to acquire your domain name, we notify you by email.

For information about reassigning a backorder, see Change a Backorder to a different domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.