Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Does Facelift include a mobile site?

GoDaddy no longer offers Facelift as a service, though we will still support some of its features. Instead, we're offering a new service called Website Makeover that offers an updated, fresh looking design for your site.

We only design your website for a desktop. However, the latest version of Website Builder enables you to turn on/off a mobile-optimized view. You can turn it on after we migrate the redesigned site — or we can do it for you during the redesign.

Mobile-friendly sites rank higher in Google search results. The mobile view generated by Website Builder’s latest version meets all of Google's criteria for such sites, but cannot be customized.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.