Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Does GoDaddy support third-party SSLs on its products?

Our third-party SSL support varies depending on the product. Keep in mind, by "support" we mean only that customers can install the SSL certificate themselves — GoDaddy does not assist with the installation itself.

If you need help determining which kind of shared hosting account you have, see What type of hosting account do I have?

Product Third-Party SSL Support
Websites + Marketing Not supported
Quick Shopping Cart Not supported
Online Store Not supported
Other GoDaddy website applications Not supported
Web & Classic Hosting (Hosting Control Panel) Not supported
cPanel Shared Hosting Supported (more info)
Plesk Shared Hosting Supported (more info)
Managed WordPress Not supported
VPS Supported (DIY/Expert Services)
Dedicated Servers Supported (DIY/Expert Services)
Managed Hosting Supported
Assisted Service Plan Supported
Self-Managed Servers Supported (DIY/Expert Services)
Managed Servers Supported (DIY/Expert Services)
Fully Managed Servers Supported

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.