Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đổi tên tập tin trong tài khoản Lưu trữ Windows của tôi

Bạn có thể đổi tên các tập tin bạn đã tải lên tài khoản lưu trữ của mình.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị viên Plesk .
  5. Nhấp vào tab Tập tin.
  6. Bấm vào bên cạnh tập tin bạn muốn sử dụng, và sau đó bấm vào Đổi tên .
  7. Nhập Tên mới , rồi bấm vào OK .