Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Domain at another company: Set mail destination

Since your domain name is at another registrar or in another GoDaddy account, we need you to add TXT, CNAME, MX and SRV records before you can begin using your Microsoft® Office 365 from GoDaddy email. Your details are in your Office 365 account.

  1. Đăng nhập tài khoản của bạn tại công ty khác.
  2. TXT Record: Find where to add a TXT record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  3. CNAME Records: Find where to add a CNAME record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  4. MX Records: Find where to add an MX record, and enter the details we showed in your Office 365 account.
  5. SRV Records: Find where to add an SRV record, and enter the details we showed in your Office 365 account.

Check below for instructions for specific companies:

Bước kế tiếp

Thêm thông tin

  • If you have existing mail destination records on your domain, you will need to remove the old records, before your Office 365 email will work.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.