Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Domain Broker Service: a buyer's roadmap

Choosing a domain name is one of the most important pieces for your online presence. But sometimes that perfect domain name is already registered to someone else. Fortunately, we have a solution — Domain Broker Service. Our professional Domain Broker Agents will make every reasonable attempt to contact the current domain name owner to try and negotiate its purchase on your behalf. Follow this guide for a step-by-step walk through of the process.

1: Set your domain budget

Start by setting the budget you're prepared to spend for your perfect domain name.

2: Consultation and negotiation

Your Domain Broker Agent will contact you to review your information. Then, they'll contact the current domain owner on your behalf and attempt to negotiate a sale price.

3: Pay for your new domain name

Once a price is agreed on, you'll make the payment and buy your new domain.

4: Transfer your domain name

We'll help you transfer your new domain to your account so you can begin your online adventure.

5: Domain Broker Service — what's next?

Check out the different options available to create your online presence with your new domain name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.