Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Domain renewal cost

You can check the cost of your domain renewals at any time through your GoDaddy account. The renewal cost that displays is for one year registration of the associated domain name. It doesn't include additional add-ons, such as Privacy and Ownership Protection.

You can watch a short animation of this task farther down the page.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. To the right of your domain list, select Edit Columns.
  3. Check the box next to Renewal Price and select OK.
  4. Review your domain renewal price in the Renewal Price column of your domain list.

Show me how

check renewal cost

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.