Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Domain renewal cost

You can check the cost of your domain renewals at any time through your GoDaddy account.

Show me how

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. You must be in the BETA version of Advanced list view of your account in order to check your domain renewal price. In the upper right corner, choose Advanced list view:
 7. Advanced list view icon

 8. Click on Edit Columns on the right side of your screen:
 9. Edit columns

 10. From the menu that appears, select Renewal Price, then click OK:
 11. Renewal price

The renewal price of any domains you own will now appear on the right side of your dashboard.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.