Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Đơn hàng đặt sẵn & Giám sát Trợ giúp

Khám phá đơn hàng đặt sẵn và giám sát
Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể cố gắng giành được các miền đã được đăng ký.
Quản lý các miền được giám sát của bạn
Sử dụng tính năng giám sát miền để theo dõi trạng thái của các miền