Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Đóng tài khoản của tôi

Việc đóng tài khoản GoDaddy sẽ xóa vĩnh viễn mọi thông tin đã liên kết.


Cảnh báo: Việc đóng tài khoản là không thể đảo ngược. Khi chúng tôi đã xóa dữ liệu và thông tin của bạn, bạn sẽ không thể truy xuất các dữ liệu và thông tin đó.
 1. Trước khi đóng tài khoản, trước tiên bạn phải xóa tất cả sản phẩm đã liên kết với tài khoản. Chờ ít nhất 24 giờ trước khi tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo.
 2. Khi đã hơn 24 giờ, hãy truy cập vào trang Tùy chọn liên hệ của GoDaddy. Bạn có thể sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Trong Tài khoản, chọn Chỉnh sửa.
  chọn chỉnh sửa
 4. Cạnh Tôi hiểu rằng hành động này không thể hoàn tác, chọn hộp kiểm.
  chọn hộp kiểm
  • Lúc này, chúng tôi sẽ nhắc bạn xóa tất cả sản phẩm trong tài khoản nếu bạn chưa làm vậy. Sau đó, bạn phải chờ ít nhất 24 giờ trước khi tiếp tục đóng tài khoản.
  Cảnh báo: Bạn không thể yêu cầu hoàn tiền khi đã đóng tài khoản. Nếu bạn đủ điều kiện được hoàn tiền, vui lòng liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để yêu cầu hoàn tiền trước khi đóng tài khoản. Khi tài khoản đã đóng, dữ liệu tài khoản sẽ bị xóa và bạn không còn đủ điều kiện được hoàn tiền theo quy định trong chính sách hoàn tiền của chúng tôi.
 5. Vui lòng chọn Đóng tài khoản. Bạn sẽ thấy thông báo thành công xác nhận rằng tài khoản đã đóng.

Lưu ý: Trong phạm vi cần thiết dựa trên các mục đích hợp pháp để thực hiện các nghĩa vụ của công ty chúng tôi, chẳng hạn như những nghĩa vụ cần thiết cho mục đích lưu giữ hồ sơ hoặc các mục đích pháp lý khác, một số dữ liệu nhất định có thể được giữ lại theo các chính sách của chúng tôi về lưu giữ tài liệu.

Thêm thông tin