Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Đóng tài khoản Good As Gold của tôi

Để đóng tài khoản Good As Gold, bạn cần liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Có một khoản phí giao dịch $ 20 để xử lý việc hoàn tiền cho bất kỳ khoản tiền chưa sử dụng nào, được tính từ tổng số tiền chúng tôi hoàn trả.
  • Tiền hoàn lại được gửi dưới dạng séc; chúng tôi sẽ không chuyển tiền trở lại tài khoản của bạn.
  • Có thể mất đến 8 tuần để xử lý và gửi yêu cầu qua đường bưu điện.