Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Downgrade my business hosting to shared hosting

If you are on cPanel business hosting, you can downgrade your business hosting to shared hosting.

Warning:Shared hosting has less resources than business hosting. If your websites are resource-intensive, this may affect website performance.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. Click Upgrade to open the resource options.
  6. Select a shared hosting plan from the drop-down menu.
  7. Click Downgrade.
  8. A pop-up window will appear. Confirm that you want to downgrade your account, then click Downgrade to complete the downgrade.

Warning: Downgrading from cPanel business to cPanel shared will cause a migration. This will automatically update DNS for all domains on the hosting account if they are in the same GoDaddy account. If your domains are in a different account or a different provider, you will need to update those domains to point them to your new shared hosting account.

Your account downgrade will typically take from 10 to 30 minutes, depending on the size of your sites. You will be notified when the downgrade is complete. Your sites may experience intermittent downtime until the downgrade is complete.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.