Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Downgrade my email account plan

If you find you need less storage space or email addresses, you can downgrade your email service.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Workspace Email and select Options next to the email plan you want to downgrade.
  3. On the Customize tab, from the Plan drop-down list, select the plan you want to downgrade to. workspace downgrade
  4. Click Save Changes to confirm the downgrade.

Related step

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.