Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Hạ cấp gói

Hạ cấp gói của bạn nếu bạn muốn ít tính năng hơn, hoặc nếu bạn không muốn phải trả tiền cho các tính năng không dùng đến. Bạn có thể nâng cấp trong tương lai nhưng bạn sẽ phải dựng lại bất kỳ tính năng nào mà bạn bị mất khi hạ cấp

Ví dụ: nếu bạn có gói Thương mại điện tử và đã thêm sản phẩm, một khi bạn hạ cấp gói, tất cả công việc của cửa hàng sẽ bị xóa.

Cảnh báo: Khi bạn hạ cấp khỏi gói Thương mại điện tử Website Builder, các sản phẩm, mô tả, đơn hàng, v.v. của gói này sẽ được giữ lại trong 30 ngày, phòng trường hợp bạn thay đổi quyết định. Nếu không, bất kỳ tính năng nào khác được liên kết riêng với gói trước đó của bạn sẽ không được giữ lại trong gói mới của bạn.

Bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ để thực hiện được việc này.

Nhiều thông tin hơn