Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Download a backup from GoDaddy Pro to my computer

You can download backups to your computer from your GoDaddy Pro dashboard.

Note: You need to activate Premium Backups tool to be able to download them to your computer.

  1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Sites in the left sidebar.
  3. Hover over the website and click Backups.
    Open Backups
  4. Select the date of the backup and click the backup in Backup name section.
  5. Click Download backup.
  6. When the backup archive is generated, click Download.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.