Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Download a copy of your backed up files and database

After your backup has completed, you can download a copy of your files and databases to keep locally on your computer.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click on Backups.
  3. Click on the URL of the website that you want to download the files from.
  4. Scroll down to the desired backup date and click Restore.
  5. Click download files.
  6. From here, you can either select the files you want to download via the file manager, or scroll down and click Download All Files.
  7. Select how you want to get the download link, and click Generate Zip.
  8. Complete the same process to download your database.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.