Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Download my invoice in PDF

You’re billed monthly when you use premium add-ons for your websites, and you can download the invoice as a PDF file.

Note: Invoices are created on 5th day of the month for the previous month’s usage.

  1. Log in to your Pro account. (Need help logging in?)
  2. Click Pro Clients and select Pro Sites.
  3. Click Pro in the upper-right corner and click Billing.
  4. All invoices are on the right-hand side. Click the invoice you want to download and then click PDF in the upper-right corner.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.