Trợ giúp

VPS & Máy chủ chuyên dụng (Máy chủ của tôi) Trợ giúp

Download Site Backup backups

You can download a copy of the files backed up to Site Backup as a ZIP file to store locally.

  1. In your My Server control panel, click the Backups tab.
  2. In the Site Backup area, click Manage.
  3. If another message displays, click Manage again.
  4. Next to the website or database you want to use, click Download Files (Download Files).
  5. From the Date menu, click the backup you want to use.
  6. Select the files and directories you want to use.
  7. Click Download Files (Download Files).
  8. Enter a Name for the backup, and then click Download.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.