Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Download Site Backup backups in Linux Hosting

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

You can download a copy of the files backed up to Site Backup as a ZIP file to store locally.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Files section, click Site Backup.
 5. Next to the website or database you want to use, click Download Files (Download Files).
 6. From the Date menu, click the backup you want to use.
 7. Select the files and directories you want to use.
 8. Click Download Files (Download Files).
 9. Enter a Name for the backup, and then click Download.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.