Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Downloading and Exporting CashParking Reports

You can download and export reports that list the CashParking® settings for your domain name, a report for all your CashParking domain names, or a detailed report of a specific CashParking domain name. You export files in .csv or .tsv format.

Note: The Domain Settings report cannot be exported using these instructions. Instead, save it first by selecting Save then view and export it from the Saved Reports list.

To Download and Export CashParking Reports

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click CashParking.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Reports menu, select Run Reports.
  5. From the Detailed list, select the type of report you want to export.
  6. Click Export.
  7. Save the file to the location of your choice.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.