Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Downloading Files from Online Storage

After uploading files to Online Storage, you can download them to any computer at any time.

To Download Files from Online Storage

  1. Log in to Online Storage.
  2. Right-click the file you want, and then select Download.
  3. In the File Download window, click Save.
  4. In the Save As window, select where you want to save the file, and then click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.