Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Downloading Multiple Photos

Using Website Builder you can download multiple files you might have previously uploaded to the application.

To Download Multiple Photos from Website Builder

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Website Builder.
  3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
  4. Click Photos and Videos, and then select the gallery you wish to download photos from.
  5. Click Manage Photos.
  6. Place check marks by the photos that you wish to download.
  7. From the Apply this action drop-down box, select Download Photos.

Note: The photos you have selected will download as a single ZIP file. After the download is complete, unzip the file to access your photos.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.