Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Dữ liệu nhật ký lưu trữ

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư và bảo mật của khách truy cập, khách hàng và khách hàng truy cập của chúng tôi. Chúng tôi biết bạn có câu hỏi về các tập tin nhật ký và cách bảo vệ chúng. Các sản phẩm dịch vụ lưu trữ của chúng tôi cung cấp các tùy chọn liên quan đến mức độ kiểm soát mà bạn muốn đối với máy chủ của mình và cách chúng được cấu hình.

Dịch vụ lưu trữ chia sẻ

Chúng tôi cấu hình và quản lý các tập tin nhật ký cho các sản phẩm lưu trữ được chia sẻ của chúng tôi.

 • Chỉ những dữ liệu cần thiết để quản trị, cải tiến, tùy chỉnh và nâng cao Dịch vụ của chúng tôi mới được thu thập.
 • Dữ liệu địa chỉ IP được sử dụng để tạo ra thông tin tổng hợp, không xác định về cách thức sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chỉ nhân viên hỗ trợ mới có thể truy cập vào nhật ký.
 • Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập để xem các bản ghi liên quan đến (các) máy chủ cụ thể của bạn. Tuy nhiên, bất kỳ cá nhân nào được bạn cấp quyền truy cập ở mức gốc đều có thể xem các bản ghi này.
 • Chúng tôi xoay vòng nhật ký 7 ngày một lần để loại bỏ dữ liệu cũ.

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu nhật ký của chúng tôi được thiết kế để tuân thủ các luật về quyền riêng tư hiện hành, bao gồm cả GDPR.

VPS và Máy chủ chuyên dụng

Bạn có toàn quyền kiểm soát các tập tin nhật ký trong VPS và Máy chủ chuyên dụng của chúng tôi:

 • Bạn có thể bật hoặc tắt ghi nhật ký.
 • Bạn có thể đặt khoảng thời gian xoay vòng nhật ký.
 • Bạn có thể cấp cho các cá nhân quyền truy cập để xem nhật ký của bạn hoặc xóa quyền truy cập đó.

Bạn cần trợ giúp để tìm ra cách thức?

Thực tiễn bảo mật tốt

Cho dù chúng tôi xử lý nhật ký cho bạn hay bạn tự quản lý cài đặt nhật ký, một số phương pháp bảo mật tốt sẽ giúp bạn cải thiện một cách lâu dài:

 • Tham số URL: Không chuyển bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào vào tham số URL. Đây không chỉ là phương thức bảo mật không tốt mà còn có thể xuất hiện trong các bản ghi.
 • Quyền truy cập: Chỉ cấp quyền truy cập để xem nhật ký cho những người cần xem chúng. Giữ con số này ở mức tối thiểu sẽ giúp giảm thiểu cơ hội sao chép hoặc mất mát vô tình.
 • Xoay vòng: Nơi bạn quản lý cài đặt nhật ký của mình, hãy đảm bảo thực hiện xoay vòng. Thao tác này giúp loại bỏ dữ liệu cũ nhưng cũng không cho các tập tin nhật ký chiếm dung lượng lưu trữ.