Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Dùng Ứng dụng Web trong Office 365

Nếu gói của bạn có kèm theo các Ứng dụng Web dành cho Microsoft Office 365 từ GoDaddy, bạn thật may mắn. Những ứng dụng Microsoft Office Suite hiện có sẵn cho bạn vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu (ngay cả trên thiết bị di động).

Chúng cũng đơn giản và dễ sử dụng, khiến cho cuộc đời giống như là một cuốc bộ trong công viên.

Để dùng Ứng dụng Web trong Office 365

 1. Truy cập email.coolexample.com, trong đó coolexample.com là tên miền email của bạn.
 2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn rồi sau đó nhấp Đăng nhập.
 3. Nhấp OneDrive cho Doanh nghiệp.
 4. Nhấp .
 5. Chọn Ứng dụng Web mà bạn muốn dùng, tạo tiêu đề cho tài liệu, và sau đó nhấp OK.
 6. Để chia sẻ tài liệu với những người khác:
  • Nhấp Chia sẻ, và sau đó điền tên hay địa chỉ email mà bạn muốn dùng.
  • Chọn Có thể sửa hay Có thể xem.
  • Nhấp Chia sẻ.
 7. Khi bạn đã sẵn sàng thoát khỏi tài liệu, nhấp Tập tin, và sau đó nhấp Thoát.

Với cách sử dụng dễ dàng và tính khả dụng cao, chúng tôi thực sự tin rằng những Ứng dụng Web này chính là nhân tố giúp cải thiện năng suất của bạn.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.