Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Dùng WP-CLI để quản lý trang của bạn

Bạn có thể kiểm soát tài khoản WordPress được quản lý của mình thông qua WP-CLI (Giao diện dòng lệnh WordPress). Nếu bạn thành thạo với các giao diện dòng lệnh, đây có thể là một cách đơn giản hơn nhiều để sử dụng WordPress.

  1. Truy cập vào tài khoản WordPress được quản lý của bạn qua SSH (thông tin thêm).

    Lưu ý: Đối với tài khoản WordPress được quản lý Pro (chỉ khả dụng tại Hoa Kỳ và Canada), vui lòng bỏ qua bước kế tiếp và tiếp tục với Bước 3.

  2. Thay đổi thư mục html của tài khoản của bạn bằng cách sử dụng lệnh dưới đây:
    cd html
  3. Chạy ứng dụng WP-CLI bằng cách sử dụng lệnh sau đây:
    wp

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các lệnh trên trang WP-CLI

Lệnh ví dụ

Hành động Lệnh
Cập nhật tất cả trình cắm cập nhật trình cắm wp - tất cả
Cập nhật tất cả giao diện cập nhật chủ đề wp - tất cả
Chỉnh sửa cơ sở dữ liệu của bạn sửa wp db
Xóa đối tượng và bộ nhớ đệm Varnish wp wpaas cache flush

Xem thêm thông tin