Trợ giúp

Trình dựng Website Trợ giúp

Duplicate a page on my website

To quickly create multiple pages with similar content, create a starter page with basic content, and make a copy you can then customize. This works best if you're creating a set of pages that contain similar, but slightly varying, content.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click Pages in the My Site panel.
  /Click Pages
 4. Find the page you want to duplicate, click the three vertical dots at the right edge of the page panel (not the panel's middle) and select Duplicate Page.
  Click Duplicate Page
 5. The duplicated page is listed with the same name as the original, so rename it by clicking that page's vertical dots and selecting Page Settings.
  Click Page Settings
 6. Enter a new name in the Page Title field and click Done.
  Enter new name, click Done
 7. Click the renamed page to begin customizing its content.
  Click new page to customize

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.