Duplicate a section in my website

To quickly create multiple sections with similar content, start with an existing section whose basic content you'll want to use in other sections and make a copy you can then customize.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site.
 3. Click Pages in the My Site panel.
  /Click Pages
 4. Find the page containing the section you want to duplicate (Home in the example).
  Click page containing section to copy
 5. Find the section you want to copy, click the three dots to the right of the section's name, and select Duplicate Section.
  Click Duplicate Section
 6. The duplicated section is given the same name as the original section, so rename it by clicking the duplicated section's vertical dots and selecting Edit Section.
  Click Edit Section
 7. Enter a new name in the section's title field and click Done.
  Enter new name and click Done
 8. Click the new section to start customizing its content.
  Click to change section content

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.