Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Edit a campaign group name

  1. In Campaigns, find the group in the sidebar, on the right.
  2. Hover your mouse over the numbers to the right of the group name. The numbers will disappear and be replaced by a pencil icon. Click the pencil icon.
  3. The old title will be highlighted automatically, for editing. Type whatever you wish, and hit the return key on your keyboard:
  4. Group name is highlighted to edit. Hit return when finished editing text.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.