Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit a DS record

Once you've added a DS record, you can make changes to it at any time.

 1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
 2. Select your domain to access the Domain Settings page.
 3. Under Additional Settings, select Manage DNS.
 4. Under Advanced Features, select DNSSEC.
 5. On the DS Records page, select the edit dns pencil icon pencil icon next to the record you need to update.
 6. Make changes to any of the settings:
  • Key Tag: A string of numbers less than 65536 that identifies the DNSSEC record for this domain name. Enter the numerical string in the provided field.
  • Algorithm: The cryptographic algorithm that generates the signature. Choose an option from the drop-down menu.
  • Digest Type: The algorithm type that constructs the digest. Choose an option from the drop-down menu.
  • Digest: The digest is a string of numbers and letters. Enter the number and letter string in the provided field.
 7. Select Save to save your changes.

Please allow up to 48 hours for your changes to take full effect globally.

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.