Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit a DS record

You can edit any of your DS records at any time.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Next to Domains, click Manage.
 3. You must be in the list view of your account in order to edit DS records. In the upper right corner of your account, choose the list view:
 4. Select the domain name you want to update the DS record for.
 5. On the Settings tab, under DS Records, click Manage:

  Note: You can manage DNSSEC services for only one domain name at a time.

 6. Click Edit to change any relevant information.
 7. We validate the updated DS record information you enter by searching the key tag on the DNS server to verify that it is DNSSEC-enabled.
  • If we find an error, you have the following options:
   • To Override the Error and Confirm the Entries — Select I understand that continuing with errors..., and then click OK.

    Note: Your Web page might not resolve if you store the invalid DS record information.

   • To Correct the Entries Before Continuing — Click Previous to return to the entry screen and correct the entries.
   • To Exit Without Saving the Entries — Click Cancel, and then click OK.
  • If we do not find errors, click Next, and then click OK twice.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.