Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit a preset profile

After creating a preset profile, you can edit the settings of the profile. Once you save your profile changes, each assigned domain name is updated to keep your settings consistent.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. From the Settings menu, select Manage Preset Profiles
    manage preset profiles
  3. Select an existing preset profile you'd like to edit.
  4. Edit any current settings in the available fields.
  5. When you're done customizing, click Save.

Related steps

More info

  • Organize your domains even further with Folders.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.