Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Edit basic storefront pages

Online Store includes four basic pages — Home, Our Story, Contact Us and Terms. For more about these "storefront" pages, see What are basic storefront pages?. To create individual product pages, see Add products.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In your Products list, click Online Store, and then next to the account you want to use, click Manage.
 3. At the top of your screen, click Store Design and then click the Pages tab.
  Click Pages tab
 4. Click the Edit button for the page you want to change: Our Story, Contact Us or Terms. (The Home page is set using the Theme tab.)
 5. On the page you select, you can edit the Page Title, and Page content fields:
  • Page Title: Use this field to set the name visitors see in your website navigation.
  • Page content: Use this field to set what appears within the page.
  • Note: The Page content field cannot handle more than 21,000 characters (equal to about 7 single-spaced typed pages). If you add more than that, you'll receive an error message.

 6. Click Save to apply any changes made to your page. When the window closes, you're returned to the list of pages on your site.
 7. Click Add Page if you want to create a Blank Page .

Note: You cannot delete the Home, Our Story, Contact Us or Terms pages. However, using the Pages tab's listings, you can click Delete to remove pages you create.
To remove a custom page, click Delete in the Pages tab

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.