Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Edit common PHP settings in my Plesk hosting account

You can customize your Plesk hosting account via the common PHP settings in the Plesk admin section of your account. Custom php settings allow to control variables such as upload sizes, file timeouts and resource limits. You can edit common settings in the dashboard, and more advanced variables can be edited with the .user.ini file.

Note: The Performance and security settings cannot be edited.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Plesk Admin
  3. Click PHP settings under the domain name you are editing.
    click php settings

    Note: If you do not see PHP Settings, click the option for SHOW MORE.

  4. Under Common Settings next to the directive you wish to edit, choose the desired option from the drop-down menu. edit default php settings
  5. Click Apply, then click OK to confirm the changes
  6. To ensure your changes take effect, we recommend recycling your application pool.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.