Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Edit custom PHP settings in my Plesk hosting account

Custom PHP settings allow you to control variables such as upload sizes, file timeouts and resource limits. Advanced variables can be edited in your Plesk shared hosting account with the .user.ini file, or you can edit common settings in the dashboard.

Note: The Performance and security settings cannot be edited.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Plesk Admin.
 3. In the left side navigation, click the Files tab.
  click files
 4. Locate and open the file you want to edit.

  Note: If you don't see the file that you are wanting to edit, you will need to create it.

 5. Click the icon on the far right side and select the type of editor you want to use from the dropdown.
  click to edit file
 6. Edit your file, click Apply then click OK to save your changes.
 7. To ensure your changes take effect, we recommend recycling your application pool.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.