Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Edit files in cPanel hosting

You can edit the contents of any text-based files on your hosting account.

Note: Before making changes, we recommend creating a copy of your files.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản cPanel bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  4. Nhấp vào Quản trị cPanel.
  5. Nhấp vào thẻ Trình quản lý tập tin.
  6. Select the file you want to use, and then click Code Editor or HTML Editor.
  7. Select any encoding options you want to use.
  8. Edit your file, and then click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.