Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Edit FTP users in cPanel hosting

You can easily edit the password and quota for FTP users in your cPanel hosting account.

  1. Log in to your GoDaddy cPanel hosting account. (Need help opening your account?)
  2. In the upper left corner of the account Dashboard, click FTP Manager.
    select ftp manager
  3. In the FTP Accounts section, next to the FTP user account you want to edit, select either Change Password or Change Quota.
  4. Make your changes and then click Change Password or Change Quota.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.