Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit my domain contact info

Change the details for the underlying contact info on your domains at any time in your GoDaddy account. By default, your underlying contact info is substituted in the public WHOIS directory. Domain Privacy uses details from our privacy service provider, Domains By Proxy®, to keep your personal data hidden.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
  ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
 3. Select Edit contact info from the action menu.
  • Depending on your screen size, you may need to select the More menu and scroll down to see Edit contact info.
 4. Enter your new contact details.
  • Select the checkbox next to Use for all contact types to apply the edits to all contact types. Or, clear the checkbox to edit each contact type separately.
 5. Select Continue to save your edits.
  • Nếu miền của bạn có Bảo vệ miền , bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình. Nếu bạn đã bật xác minh hai bước (2SV) trong ít nhất 24 giờ, hãy nhập mã mà chúng tôi đã gửi qua SMS hoặc nhập mã từ ứng dụng trình xác thực của bạn. Nếu không, hãy nhập mật khẩu dùng một lần mà chúng tôi đã gửi đến địa chỉ email của người đăng ký của bạn.
Required: If your Domain Privacy is turned off and you updated the registrant first name, last name, organization or email address, you'll need to approve those updates.

You'll see a Success confirmation that your domains have been updated. It can take up to 48 hours for your new contact info to display in the public WHOIS directory.

Bước có liên quan

Thông tin thêm