Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Edit my own host names


If you set up your own host names as nameservers, you can edit them as well as add or edit their corresponding IP addresses.

Warning: If there are domain names currently pointed to these host names, you can't remove them. Further, changes you make to host names can affect how those domains function. Be cautious and verify your settings before saving changes.

Looks like you're not logged in. If you log in above (under Text Icon), we can save you a couple of steps.

  1. Go to the DNS Management page.
  2. On the DNS Management page, under the Advanced Features section, click Host names.
  3. Next to the host name you want to edit, click the pencil icon.
  4. Make any necessary changes, then click Save.

Note: Host name changes can take up to 48 hours to propagate. Hosting or other domain name features might not work during the propagation period.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.