Trợ giúp

Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Edit products in my Reseller Store plugin


The Reseller Store plugin imports the product catalog with your prices. You can edit your products in the plugin to change their names, descriptions and other features.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. From your WordPress Dashboard, select Reseller Store.
    Click Reseller Store
  3. Hover over a product name and click Edit.
  4. You can edit the product name, description, add to cart button, search field, if it goes directly to cart for checkout or stays on the page.
  5. Click Update. Any newly added GoDaddy products will automatically be added to your products.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.