Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Editing a campaign title

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. On the Campaigns page, find the campaign whose title you want to edit. Click the Edit button, under the thumbnail.
  3. The title is shown in an editable field, at the top of the composer screen.
  4. Change the title, right there, and don’t forget to save!

More info

Difference between Subject Line and Campaign Title


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.