Editing autoresponder intervals

To see and edit your Autoresponder intervals, click Audtoresponders under the Addons menu. Then click Edit under the specific campaign you want to look at.

GoDaddy Email Marketing shows the frequency that each email is set to send with, under the title, for each email in the series.

If you need to make changes, click the Settings button, under the individual Autoresponder email.

Adjust any settings, click Continue. Confirm your settings, and then save.

Related Topics:

All About Autoresponders
Setting up a Welcome Email Using Autoresponders


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.