Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Editing company name and address

The company name and physical address on your account are the details that are displayed in your email footer. This is for CAN SPAM and other law compliance purposes. But you can edit and add to these details, easily!

How to Change Company and Address Information:

  1. Click on Settings at the top of your account page.
  2. Edit the Company/Group details in the field. You can add extra information into this field, as well -- it doesn't have to be just your company name.
  3. Edit the Physical address details in that field. Again, you can add extra info in here, if you want. Like maybe telephone number!
  4. Make to sure save any changes by clicking on Save account info.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.