Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Editing Contact and Text Messaging Information

Once you have added contacts to your Workspace Webmail Address Book, you can edit their contact information as necessary.

To Edit Contact Information

  1. From the Address Book menu, click Contacts.
  2. Click the Edit icon for the contact whose information you want to edit.
  3. Edit the contact's information.
  4. When finished, click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.