VPS & Máy chủ chuyên dụng (Trung tâm kiểm soát dịch vụ lưu trữ) Trợ giúp

Editing Domain Templates in Simple Control Panel

To Edit a Domain Template

  1. Log in to Simple Control Panel. For more information as to how to do this, see How do I access my Dedicated Server using Simple Control Panel?
  2. In the System Configuration section, click the Domain Templates icon.
  3. Click the pencil icon next to the appropriate domain template.
  4. Edit template information.
  5. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.