Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Editing invoicing settings

You can easily edit the settings for your invoices to update anything from your default invoicing period to the information on your invoice's template.

To Edit Your Invoicing Settings

  1. Log in to your Get Paid and Online Bookkeeping account.
  2. Click Manage, and then click Invoicing Settings.
  3. Update your information for your invoices, and then click Save.

For more information about payment options for invoicing, see Setting up payment options for invoices


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.