Trợ giúp

GoDaddy Đấu giá Trợ giúp

Editing renewal options for Premium Listings

If your domain name does not sell within 30 days, the Premium Listing expires. You can set the your listing to automatically renew until it sells. If the listing expires because you didn't renew it, you can manually add it again later.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Buy/Sell tab at the top of your account, select Premium Listings. Your Premium Listings will display on the next screen.
  7. Select the domain name you want to update.
  8. Click Auto Renew from the top menu.
  9. Select Automatically renew Premium Listings to automatically renew the listing, or de-select it to let the listing expire.
  10. Click OK, and then click OK again.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.