Email của tôi trả lại có ý nghĩa gì?

Khi máy chủ thư không thể gửi hoặc phân phối email, máy chủ thư sẽ tạo thông báo "thư trả về" với nội dung mô tả sự việc đã xảy ra, bao gồm cả nguyên nhân không thành công.

Nếu nhận được thông báo thư trả về, bạn có thể đối chiếu mã lỗi với những thông tin dưới đây để tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết sự cố.

Lưu ý: Các ví dụ sau dùng miền coolexample.com và địa chỉ email holly@ của miền đó — hãy thay bằng thông tin của riêng bạn.

Đây là những lỗi trả lại thư phổ biến nhất:

Sử dụng Ctrl + F để tìm từ khóa.

Những lỗi trả lại thường gặp với Email

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 421: Máy chủ tạm thời không sẵn sàng. Vui lòng thử lại sau. IB101 Khối lượng email xếp hàng hiện cao hơn đang khối lượng email thông thường. Thử lại sau.

Lỗi Thư trả về Liên quan đến Tài khoản Người nhận

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Giới hạn dung lượng tài khoản Tài khoản của người nhận đã đạt giới hạn dung lượng lưu trữ và hiện giờ không thể nhận email. Người nhận cần xóa bớt thư trong thư mục nhận để dành chỗ cho thư mới.
Tài khoản không tồn tại Email mà người gửi đã gửi đến không tồn tại. Xác minh rằng email người nhận đã được nhập đúng.
Tài khoản bị vô hiệu hóa Tài khoản của người nhận có tồn tại nhưng bị tắt tính năng nhận email. Thông thường các tài khoản này bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, nhưng bạn có thể thử gửi lại email sau.
Hết thời hạn chuyển thư Sự cố này có thể do nhiều nguyên nhân. Thử lại sau.
Thư này đang lặp lại: nó đã nằm ở mục Đã chuyển phát-Đến. (#5.4.6) Tài khoản người nhận đang chuyển tiếp thư trong một vòng lặp. Điều này thường xảy ra vì người nhận có hai tài khoản chuyển tiếp lẫn nhau. Họ cần phải thay đổi cài đặt chuyển tiếp của họ cho đúng.

Thư trả về do Người nhận Không hợp lệ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 550: Không tìm thấy người nhận. Địa chỉ email Người nhận không hợp lệ. Xóa người nhận không hợp lệ khỏi email của bạn.
451 Xin lỗi, tôi không thể thiết lập một kết nối SMTP. Tôi sẽ không thử lại, thư này đã ở trong hàng chờ quá lâu rồi.
  • Địa chỉ email của người nhân đã bị viết sai
  • Hoặc nhà cung cấp email của người nhận đã chặn việc gửi thư từ địa chỉ này.
  • Kiểm tra địa chỉ email xem có lỗi nào không
  • Nếu bạn đang dùng AOL, hãy xem cách bỏ chặn email.
  • Nếu gửi thư cho nhóm, bạn phải gửi đến từng địa chỉ để xác định người nhận nào kích hoạt lỗi này.

Lỗi Thư trả về Liên quan đến Người gửi

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
Lỗi 535: Không được phép xác thực trên Máy chủ IBSMTP. IB401 Không được phép xác thực trên thư gửi đến. Đừng cố gắng xác thực khi gửi thư đến máy chủ này.
550 holly@coolexample.com Không được để trống địa chỉ Người gửi:. Hãy cung cấp địa chỉ Người gửi hợp lệ. IB501 Trường "từ" của email bị trống. Thêm một địa chỉ “từ” hợp lệ và thử gửi lại email.
550 holly@coolexample.com Địa chỉ Người gửi: không được là địa chỉ IP. Hãy cung cấp địa chỉ Người gửi hợp lệ. IB502 Địa chỉ IP không thể là "người gửi" email. Thêm một địa chỉ “từ” hợp lệ và thử gửi lại email.
550 coolexample.com Miền Người gửi: không hợp lệ. Hãy cung cấp miền Người gửi: hợp lệ IB506 Miền không có Hồ sơ MX hợp lệ, địa chỉ IP, hoặc đã xảy ra vấn đề trong khi tìm kiếm DNS khi gửi email. Xác minh bạn đang gửi từ miền hợp lệ. Sau đó, xác minh miền có hồ sơ DNS hợp lệ bằng cách tìm kiếm DNS từ bên ngoài. Nếu DNS không hợp lệ, bạn phải sửa rồi mới có thể gửi lại email.
550 holly@coolexample.com Hồ sơ SPF không hợp lệ. Hãy kiểm tra cài đặt SPF rồi thử lại. IB508 Miền của địa chỉ email gửi có hồ sơ SPF không cho máy chủ email gửi được phép gửi email từ miền đó. Sửa đổi hồ sơ SPF để thêm máy chủ bạn đang gửi thư đi hoặc bỏ hồ sơ SPF ra khỏi miền.
421 Tạm thời bị từ chối. Không dùng được DNS đảo ngược cho IP này. IB108 Địa chỉ IP đang cố gắng gửi thư không được cài đặt DNS đảo ngược hoặc không tra cứu được DNS. Hãy xác minh rằng địa chỉ IP gửi được cài đặt DNS đảo ngược trước khi gửi lại email.

Lỗi Thư trả về Liên quan đến Nội dung

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
552 Thư bị từ chối do cộng đồng internet đánh giá nội dung là thư rác. IB212 Email có chứa liên kết, tài liệu đính kèm hoặc kiểu mẫu bị bộ lọc của chúng tôi xác định là thư rác. Thêm tùy chọn từ chối vào nội dung email. Sau đó, kiểm tra danh sách gửi thư để đảm bảo bạn chỉ gửi cho những người nhận đã chọn đồng ý nhận thư của bạn. Nếu bạn cảm thấy thư này bị đánh giá là thư rác do xảy ra lỗi, hãy nhớ sao lại nội dung thư ban đầu bạn gửi, sau đó báo cáo lỗi thư trả về.
552 Thư nhiễm virus bị từ chối. IB705 Email có chứa liên kết, tài liệu đính kèm hoặc kiểu mẫu bị bộ lọc của chúng tôi xác định có thể là virus. Thêm tùy chọn từ chối vào nội dung email. Sau đó, kiểm tra danh sách gửi thư để đảm bảo bạn chỉ gửi cho những người nhận đã chọn đồng ý nhận thư của bạn. Nếu bạn cảm thấy thư này bị đánh giá là thư rác do xảy ra lỗi, hãy nhớ sao lại nội dung thư ban đầu bạn gửi, sau đó báo cáo lỗi thư trả về.

Lỗi Thư trả về do Giới hạn Tỷ lệ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
452 Thư này có quá nhiều người nhận. Hãy giảm số lượng người nhận rồi thử lại. IB605 Bạn đã cố gắng gửi thư này đến quá nhiều người nhận. Giảm số lượng người nhận rồi thử lại.
421 Từ chối kết nối do có quá nhiều phiên kết nối từ IP này. Hãy giảm số phiên kết nối đồng thời. IB007 Địa chỉ IP này hiện có quá nhiều phiên được mở. Giảm số phiên đang mở rồi thử lại.
554 IP này tạm thời bị chặn vì có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị cộng đồng Internet đánh giá là thư rác. IB110 Có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị đánh giá là thư rác từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong vòng một giờ. Nếu bạn không gửi thư rác, bạn cần liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) xem vì sao địa chỉ IP của bạn lại đang gửi đi quá nhiều email. Chi tiết nào đó trong hệ thống của bạn đang gây sự cố và bạn cần phải khắc phục.

C3: Để xác định và xác thực quyền sở hữu của một địa chỉ IP, bạn có thể kiểm tra địa chỉ IP qua DNSstuff hoặc đăng kí IP như arin.net (Mỹ và Canada), ripe.net (Châu Âu), lacnic.net (Trung và Nam Mỹ), afrinic.net (Châu Phi) và apnic.net (Châu Á/Châu Đại Dương)

554 IP này tạm thời bị chặn cả ngày vì có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị cộng đồng Internet đánh giá là thư rác. IB111 Có nỗ lực gửi quá nhiều thư chứa nội dung bị đánh giá là thư rác từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong thời gian còn lại của ngày. Kiểm tra nội dung thư rồi thử lại sau.
554 IP này tạm thời bị chặn vì có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ. IB112 Có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong vòng một giờ. Kiểm tra danh sách người nhận rồi thử lại sau.
554 IP này bị chặn cả ngày vì có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ. IB113 Có nỗ lực gửi thư đến quá nhiều người nhận không hợp lệ từ địa chỉ IP này và địa chỉ đã bị chặn trong thời gian còn lại của ngày. Kiểm tra danh sách người nhận rồi thử lại sau.
550 Có quá nhiều thư được gửi từ IP này trong giờ này. IB504 Số lượng thư gửi từ địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho giờ đó. Thử lại sau.
550 Thư này đã vượt quá số lượng thư tối đa cho mỗi phiên. Hãy mở phiên mới rồi thử lại. IB510 Số lượng thư gửi từ địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho phiên đó. Thử lại sau.
550 IP này đã gửi quá nhiều email đến quá nhiều người nhận trong vòng một giờ qua. IB607 Số lượng người nhận cho địa chỉ IP này đã đạt mức tối đa được phép cho giờ đó. Thử lại sau.

Lỗi Thư trả về Liên quan đến RBL

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
554 Từ chối RBL. Địa chỉ IP này bị chặn khỏi RBL nội bộ của chúng tôi. Theo dõi liên kết này tại thư trả về để gửi đi một yêu cầu xóa địa chỉ IP này.
554 Kết nối bị từ chối. IP này có độ uy tín kém trên Cloudmark Sender Intelligence (CSI). IB103 Địa chỉ IP này có độ uy tín kém trên Cloudmark Sender Intelligence (CSI). Hãy kiểm tra độ uy tín của IP gửi trên Cloudmark Sender Intelligence.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus (SBL). IB104 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn của Spamhaus không.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác (XBL). IB105 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn mã khai thác của Spamhaus không.
554 Kết nối bị từ chối. IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách (PBL). IB106 IP này bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách của Spamhaus. Kiểm tra xem IP có bị liệt kê trong Danh sách chặn theo chính sách của Spamhaus không.

Lỗi Thư trả về thông thường liên quan đến Exchange được lưu trữ

Lỗi Trả lại Nguyên nhân Lỗi Giải quyết
IMCEAEX-_O=
CHOST_OU=EX
CHANGE+20AD
MINISTRATIVE
+20GROUP+20+28F
YDIBOHF23SPDLT
+29_CN=RECIPIENTS_
CN =coolexample@ex2.
secureserver.net #550
5.1.1 RESOLVER.ADR.
ExRecipNot
Đã tìm thấy, không tìm thấy ##
Có các mục nhập được ghi đệm ẩn từ Danh sách biệt danh hoặc bạn đã xóa Tập tin bộ đệm ẩn biệt danh của mình. Thử xóa nhật ký đã lưu vào bộ nhớ đệm khỏi danh sách Biệt danh của bạn hoặc xóa tập tin Bộ nhớ đệm ẩn Biệt danh của bạn.
holly@coolexample.com
#550 5.1.1 RESOLVER.
ADR.ExRecipNotFound;
không tìm thấy ##
Email đã đến máy chủ không đúng, điều này có thể là do sự cố DNS. Hãy đảm bảo là bạn đã nhập đúng địa chỉ email. Xác thực miền và bản ghi MX của người nhận đã được cấu hình đúng cho Exchange được lưu trữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Kiểm tra và quản lý hồ sơ MX của tôi.

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.