Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Khám phá Email Chuyên nghiệp
Tìm hiểu thêm về Email Chuyên nghiệp và cách bắt đầu
Tạo địa chỉ email của tôi
Thiết lập tài khoản và gửi email đầu tiên
Cài đặt Email trên các thiết bị của tôi
Kiểm tra email từ thiết bị di động và máy tính để bàn của tôi
Đăng nhập vào tài khoản email của tôi
Kiểm tra email bằng cách sử dụng webmail hoặc quản lý cài đặt trong Bảng điều khiển Email & Office.