Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Email của tôi đã được thiết lập - bây giờ làm sao?

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo địa chỉ email, thêm email khôi phục và cài đặt địa chỉ email trên điện thoại hoặc máy tính. Email của bạn hiện đã được cài đặt và sẵn sàng sử dụng. Đây là những gì bạn có thể làm tiếp theo!

Để biết thêm mẹo sử dụng tài khoản của bạn, hãy xem hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi với Microsoft 365.

Các thao tác được đề xuất

Đây là một số thao tác thông thường mà các khác hàng khác đã làm sau khi hoàn thành cài đặt email.

Khai thác tối đa Microsoft 365

Nếu bạn đã mua gói Dịch vụ thiết yếu cho doanh nghiệp hoặc gói Microsoft 365 dành cho doanh nghiệp, bạn có quyền truy cập vào các ứng dụng Microsoft 365 bổ sung cho điện thoại và máy tính của bạn. Đánh giá Tùy chọn gói Microsoft 365 .