Email Encryption Add-on limitations

You are limited to 500 outgoing emails, per day, across your entire organization.

  • The day starts and ends around midnight GMT.
  • If you are sending a large number of marketing emails, you may want to consider GoDaddy MAIL_MRKT2016 for those campaigns. This would remove those emails from counting towards your encryption limit.

Your email size limit is 100 MB.

All users and domains within your organization must be included in the encryption account. You can not enable encryption for only some of your users, it must be everyone.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.