Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Email Encryption Add-on limitations

All users and domains within your organization must be included in the encryption account. You can not enable encryption for only some of your users, it must be everyone.

  • You can send up to 2500 outgoing emails per day, no more then 500 in 10 minutes.
  • The email size limit is 100 MB.
  • The day starts and ends around midnight GMT.

If you are sending a large number of marketing emails, you may want to consider GoDaddy Email Marketing for those campaigns. This would remove those emails from counting towards your encryption limit.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.