Email trong không gian làm việc Trợ giúp

Email forwarding 100 pack

The email forwarding 100 pack comes for free with a lot of domains. You can use the pack to create up to 100 different email addresses in Workspace email, that only forward email on to another address.

This is great if you’re not quite ready to buy a professional email service, but you want to use your domain for professional-looking email addresses. The new addresses can just redirect all incoming email to your existing inboxes, wherever they are.

To learn more about forwarding email accounts, please see Set up a forwarding email account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.