Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Email limitations

Note: These limitations apply only to email hosted on a dedicated server or VPS. For other limitations, see Office 365 Limits, or Workspace Limits.

If you host email addresses on your virtual or dedicated server, the following limitations apply:

  • 1,000 outbound emails per day
  • Attachments cannot exceed 30MB with no individual file exceeding 20MB

Note: For information on expanding your email limitations, please see Requesting Additional SMTP Relays for Your Server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.